Σάρωση κατά τίτλο άρθρου


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 17, Αρ. 66 (2016) Κοινωνικό Κεφάλαιο: μια Απόπειρα Εννοιολογικής Οριοθέτησης του Όρου. Περίληψη   PDF
Ανδρέας Τσούνης, Παύλος Σαράφης
 
Τόμ. 17, Αρ. 65 (2015) Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και επίδοση στην κατανόηση κειμένου των δεκαπεντάχρονων μαθητών/τριών στην Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Καρολίνα Ρετάλη, Βασιλεία Χατζηνικήτα
 
Τόμ. 17, Αρ. 68 (2017) Κρίσιμοι παράγοντες επιλογής αντικειμένου σπουδών και αυτοαντίληψη: Η περίπτωση των φοιτητών του ΑΠΘ Περίληψη   PDF
Αντώνης Παπαοικονόμου, Μαρία Μπιρμπίλη
 
Τόμ. 15, Αρ. 59 (2010) Λόγοι και πολιτικές μεταρρύθμισης του ελληνικού πανεπιστημίου (2000-2010). Προς την «αλλαγή παραδείγματος» στο πλαίσιο των επιδράσεων της διαδικασίας της Μπολόνια (ΕΧΑΕ) και της στρατηγικής της Λισαβόνας(ΕΧΕ). Περίληψη   PDF
Γεώργιος Πασιάς
 
Τόμ. 16, Αρ. 62 (2013) Μέλη παλαιάς-νέας μεσαίας τάξης και ορατή-αόρατη παιδαγωγική Περίληψη   PDF
Απόστολος Δαρόπουλος, Κώστας Λάμνιας
 
Τόμ. 13, Αρ. 52 (2008) Μεταπολίτευση και αποκλιμάκωση του αντικομουνισμού (1974-1989). Περίληψη   PDF
Δημήτριος Ψύλλος
 
Τόμ. 13, Αρ. 52 (2008) Μετωπιαίοι λοβοί και εκπαίδευση. Περίληψη   PDF
Α. Καραπέτσας, Ε. Λαδόπουλος
 
Τόμ. 14, Αρ. 54 (2009) Νευροψυχολογική προσέγγιση της διαταραχής της μαθηματικής σκέψης. Περίληψη   PDF
Βάϊος Ζαμπεθάνης
 
Τόμ. 14, Αρ. 54 (2009) Νοηματικοί προσανατολισμοί των μαθητών. Περίληψη   PDF
Κατερίνα Δώσσα, Κώστας Λάμνιας
 
Τόμ. 13, Αρ. 52 (2008) Ο αποτελεσματικός διευθυντής των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Περίληψη   PDF
Βαγγέλης Α. Ανάγνου, Δημήτρης Κ. Βεργίδης
 
Τόμ. 16, Αρ. 64 (2014) Ο εθνικός εαυτός ως θεωρητική και κοινωνική κατασκευή: σύγκριση των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Περίληψη   PDF
Αντώνης Παπαοικονόμου
 
Τόμ. 15, Αρ. 58 (2010) Ο πολιτισμός ως «εργαλείο» αστικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας: η διαδικασία του μάρκετινγκ των πόλεων. Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Μεταξάς
 
Τόμ. 16, Αρ. 63 (2014) Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των τραπεζών στην ελληνική κρίση Περίληψη   PDF
Ιωάννης Τσαμουργκέλης, Νίκος Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 15, Αρ. 58 (2010) Ο ρόλος της μόρφωσης στη διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής συντρόφου. Έρευνα στη σύγχρονη Κρήτη. Περίληψη   PDF
Γ. Τζαμαλούκα, Ν. Λιβάνη-Ηλιοπούλου, Φ. Κυριακοπούλου
 
Τόμ. 15, Αρ. 58 (2010) Οι «Ελεύθερες Ανακοινώσεις» στην προσχολική εκπαίδευση. Κυριολεξία ή ευφημισμός; Περίληψη   PDF
Μαρία Ποιμενίδου
 
Τόμ. 13, Αρ. 52 (2008) Οι αντιλήψεις των μόνων μητέρων μεταναστριών της Θεσσαλονίκης για εκπαίδευση των παιδιών τους. Περίληψη   PDF
Αθηνά Π. Κοφτερού, Δημήτρης Θ. Ζάχος
 
Τόμ. 17, Αρ. 68 (2017) Οι διαθέσιμες στρατηγικές προώθησης της επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Αναστασία Βλάχου, Παναγιώτα Σταυρούση, Ευδοκία Βασιλού
 
Τόμ. 15, Αρ. 60 (2011) Οι έννοιες της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Περίληψη   PDF
Άννη Ασημάκη, Γεράσιμος Κουστουράκης, Ιωάννης Καμαριανός
 
Τόμ. 15, Αρ. 60 (2011) Οι επικοινωνιακές στρατηγικές των «κυβερνητικών κομμάτων». Οι κυβερνητικές και οι αντιπολιτευτικές τους στιγμές Περίληψη   PDF
Φανή Κουντούρη
 
Τόμ. 14, Αρ. 54 (2009) Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης και τα αναλυτικά προγράμματα των Κοινωνικών Σπουδών της Ελλάδας και της Αγγλίας: Η περίπτωση των περιόδων 1982-2005 και 1990-2005 αντίστοιχα. Περίληψη   PDF
Γ. Φλουρής, Μ. Ιβριντέλη
 
Τόμ. 15, Αρ. 60 (2011) Όψεις της κοινωνικής ιστορίας των Ρομικών ομάδων του νομού Σερρών και της σχέσης τους με την επίσημη εκπαίδευση του ελληνικού κράτους (1880-1940) Περίληψη   PDF
Δημήτρης Ζάχος
 
Τόμ. 13, Αρ. 52 (2008) Όψεις του δικαίου και της δικαιοσύνης στο έργο του Πλωτίνου. Περίληψη   PDF
Απόστολος Καπρούλιας
 
Τόμ. 17, Αρ. 66 (2016) Παιδικοί θάνατοι στα σκιαθίτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: πολιτισμικό πλαίσιο και κοινωνικές πρακτικές. Περίληψη   PDF
Μαίρη Μαργαρώνη, Κατερίνα Βούλγαρη
 
Τόμ. 15, Αρ. 59 (2010) Πανεπιστήμιο, γνώση και κοινωνία. Περίληψη   PDF
Κώστας Λάμνιας
 
Τόμ. 15, Αρ. 59 (2010) Πανεπιστήμιο και ιδεολογία της αγοράς: Η μετεξέλιξη του πανεπιστημίου στη σύγχρονη κοινωνία. Περίληψη   PDF
Ιωάννης Πυργιωτάκης
 
126 - 150 από 194 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr