Τόμ. 15, Αρ. 60 (2011)

Πλήρες Τεύχος

Δείτε ή κατεβάσετε το πλήρες τεύχος PDF

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Αποτιμώντας την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του λεξιλογικού τομέα στο Γυμνάσιο σήμερα: Η διδασκαλία του λεξιλογίου βάσει των νέων σχολικών εγχειριδίων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Γυμνασίου: Καταγραφή και ανάλυση των λεξικών λαθών από μαθητικές παραγω PDF
Μαρία Παραδιά, Σωτήριος Γκλαβάς, Ναπολέων Μήτσης, Δημήτριος Τζιμώκας
Το Δικαίωμα του Πολίτη στο Πολιτιστικό Περιβάλλον: Η Συνταγματική και Νομική του Διάσταση στην Παιδεία και στον Πολιτισμό PDF
Γιώργος Σκουλάς, Δέσποινα Σκουλά
Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση των δικηγόρων Θεσσαλονίκης PDF
Λέιλα Σαλμάν, Μαρία Πλατσίδου
Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη μνημονική λειτουργία παιδιών σχολικής ηλικίας PDF
Αργύρης Καραπέτσας, Ειρήνη-Ροδόπη Λασκαράκη, Νίκος Ζυγούρης
Οι έννοιες της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση PDF
Άννη Ασημάκη, Γεράσιμος Κουστουράκης, Ιωάννης Καμαριανός
Τα παιδιά των Ρομά στο Δημοτικό Σχολείο. Πολιτισμικός εμπλουτισμός ή ανασταλτικός παράγων; Οι αντιλήψεις γονέων μαθητών δημοτικών σχολείων νομού Ηλείας PDF
Βασίλης Πανταζής, Διαμάντω Μαυρουλή
Η «γραμματική» του οπτικού κειμένου και η έμφυλη διάσταση του αποτυπώματός του σε παιδιά προσχολικής ηλικίας PDF
Κώστας Κοκογιάννης
Η γυναίκα μετανάστρια στην πόλη του Ηρακλείου PDF
Εμμανουήλ Προκοπάκης, Κατερίνα Οικονόμου
Απόψεις των μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου για την επίδραση του φύλου στην αντιμετώπισή τους από τους εκπαιδευτικούς PDF
Δημήτρης Κυρίτσης
Web 2.0, Κοινωνικά Δίκτυα και Βιβλιοθήκες: Μια έρευνα σε φοιτητές Βιβλιοθηκονομίας PDF
Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Βασιλική Χαριτοπούλου
Όψεις της κοινωνικής ιστορίας των Ρομικών ομάδων του νομού Σερρών και της σχέσης τους με την επίσημη εκπαίδευση του ελληνικού κράτους (1880-1940) PDF
Δημήτρης Ζάχος
Οι επικοινωνιακές στρατηγικές των «κυβερνητικών κομμάτων». Οι κυβερνητικές και οι αντιπολιτευτικές τους στιγμές PDF
Φανή Κουντούρη
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PDF
- -
ABSTRACTS PDF
- -


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr