Τόμ. 16, Αρ. 62 (2013)

Πλήρες Τεύχος

Δείτε ή κατεβάσετε το πλήρες τεύχος PDF

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα PDF
- -
‘BIG’ SOCIETY VS ‘SMALL’ GOVERNMENT? Charities, localism and communities in 19th and 21st Century Greece and UK: towards an old or a new structure of services? PDF
Costas Dikeos
Μέλη παλαιάς-νέας μεσαίας τάξης και ορατή-αόρατη παιδαγωγική PDF
Απόστολος Δαρόπουλος, Κώστας Λάμνιας
Η Κριτική Σκέψη του J. Habermas για τις Μορφές της Σύγχρονης Κοινωνίας PDF
Γεώργιος Ε. Σκουλάς
Φιλελεύθερη αυτονομία και εκπαίδευση του πολίτη: Διαστάσεις της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης PDF
Βασιλική Σιούφα
Έλληνες στο Καμερούν, ιστορία μιας επιχειρηματικής παρουσίας στην υποσαχάρια Αφρική(από τις απαρχές ως τα τέλη του 1970) PDF
Nicolas Metaxides, Michel Fabrice Akono Abina
Η ιεράρχηση των επαγγελματικών στόχων του Έλληνα εκπαιδευτικού: Εμπειρική προσέγγιση PDF
Αντώνης Παπαοικονόμου
Διερευνώντας τις διεργασίες νομοθέτησης και εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στο ελληνικό Πανεπιστήμιο PDF
Άγγελος Καβασακάλης, Γιώργος Σταμέλος
Η Συμμετοχή των Εργαζομένων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις: Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού από τη σκοπιά της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων PDF
Θεόδωρος Κουτρούκης, Κωνσταντίνος Τερζίδης
Βιβλιοκριτική PDF
- -
Περιλήψεις - Summaries PDF
- -


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr