Τόμ. 14, Αρ. 55 (2009)

Special Issue in English

Πλήρες Τεύχος

Δείτε ή κατεβάσετε το πλήρες τεύχος VOLUME 14 - ISSUE 55, 2009 PDF

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

ISSUE COVER PDF
__ __
CONTENTS PDF
__ __
EDITORIAL: What identity; national, European or something more? PDF
Julia Athena Spinthourakis, Ioannis Kamarianos
What identity for Europe? Communication, memory, and citizenship. PDF
Gil Baptists Ferreira
Children’s understanding of pupils’ responsibility. A self-responsibility model. PDF
Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Identity and ICT: The influence of Rationality, Market Society and ICT in the classroom. PDF
loannis Kamarianos
Socialization for a cooperative and competitive citizen: a classroom observation study. PDF
Marta Fulop
Social judgments about ethnic exclusion among Latin-American children and adolescents living in Spain. PDF
Alejandra Navarro Sada, Sheila Troncoso, Lila Gomez, Miguel Gomez
Switching from a National Identity to a European one. PDF
Christine Roland-Levy
The role of informal curriculum on citizenship education: Gender representations in TV and students’gender stereotypes. PDF
Mary Koutselini
‘I felt really inspired by it, it was really interesting to interact with the pupils’: active citizenship in the British undergraduate social science curriculum. PDF
Paul Watt, Chris Gifford, Shirley Koster, Wayne Clark
Children and Mobility in TV Commercials. PDF
Nilufer Pembecioglu
Citizenship Education in Changing Lithuanian Society. PDF
Irena Zaleskene
Teacher education for multiple identities in Europe: a study. PDF
Uvanney Maylor, Alistair Ross
Bringing together Multicultural Awareness and Citizenship in post graduate teacher education. PDF
Julia Athena Spinthourakis


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr