Τόμ. 14, Αρ. 56 (2009)

Πλήρες Τεύχος

Δείτε ή κατεβάσετε το πλήρες τεύχος Τόμος ΙΔ - Τεύχος 56, 2009 PDF

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ PDF
__ __
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF
__ __
Η μητροπολιτική κυριαρχία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: μια εμπειρική διερεύνηση. PDF
Π. Αρβανιτίδης, Σ. Παυλέας, Γ. Πετράκος
Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. PDF
Α. Φερώνας
Φτώχεια, υποβάθμιση των εδαφών και ερημοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. PDF
Θ. Ιωσηφίδης
Εργασιακή ευελιξία και άτυπη εργασία στη νέα εποχή: χωροκοινωνικές διαστάσεις και πολιτικές επισημάνσεις. PDF
Στ. Γκιάλης
Η εξέλιξη των επαγγελμάτων στην Ελλάδα: Συμβολικός έλεγχος και επίπεδο εκπαίδευσης. PDF
Β. Ντακούμης, Κ. Λάμνιας
Ελληνισμός, Κουμπερτέν και Ευρωποκεντρισμός στα πλαίσια του Σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος. PDF
Δ. Χατζηευσταθίου
Το αναπτυξιακό πρότυπο της Ελληνικής Γεωργίας. Η περίπτωση του Κάμπου της Πέλλας. PDF
Γ. Μαγούλιος, Γ. Μαντζάρης
Η Έννοια της Αλλοτρίωσης και το Ιστορικό Πρόβλημα Επιστημολογίας και Συνείδησης στον Μαρξ. PDF
Γ. Ε. Σκουλάς
Κλασική Κοινωνιολογία των M. Weber και Ε. Durkheim: διαπολιτισμικές προοπτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. PDF
I. Καμαριανός, Γ. Γούγα
Θεωρητικές προσεγγίσεις στην διαμόρφωση ενός οργανωτικού μοντέλου αλλαγής στα πλαίσια ενός προγράμματος απο-ιδρυματοποίηση.ς PDF
Στ. Πάρλαλης
Η τηλεοπτική διαχείριση του πόνου του πολίτη. Το κοινωνικό πλαίσιο της διεκπεραιωτικής λειτουργίας του δημοσιογραφικού λόγου. PDF
Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη
Η αναπλαισίωση του λόγου της Ιστορίας στο διδακτικό λόγο: σχολιασμός μιας διδακτικής παρέμβασης. PDF
Μ. Ποιμενίδου, Μ. Παπαδοπούλου
Η θρησκευτική εκπαίδευση ως πολιτικά διαμεσολαβημένη διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης. PDF
Π. Καραμούζης


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr