ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ‘ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ’ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Μαρίνα Παπαδάκη, Στεφανία Καλογεράκη

Περίληψη


Η σχέση που έχουν αποκτήσει οι έφηβοι με το κινητό τους τηλέφωνο διερευνάται στη διεθνή βιβλιογραφία με αναφορά στις διαστάσεις της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας, του συντονισμού των δραστηριοτήτων και της χειραφέτησης από το γονικό έλεγχο.

Στο παρών άρθρο μελετώνται οι παραπάνω διαστάσεις τόσο κατά την περίοδο 'αναγκαστικής μη χρήσης' κινητού που βίωσαν οι έφηβοι στο Καστέλι Κισσάμου όταν τον Απρίλιο του 2009 έκλεισαν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, όσο και την περίοδο καθημερινής χρήσης ένα χρόνο μετά. Τα δεδομένα προέκυψαν από τη συλλογή ερωτηματολογίων από τυχαίο δείγμα μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου της περιοχής. Τα αποτελέσματα της ανάλυση παραγόντων (factor analysis) ανέδειξαν την ξεχωριστή σημασία της διάστασης του γονικού ελέγχου μέσω κινητού τηλεφώνου κατά την περίοδο της αναγκαστικής μη χρήσης, παρέχοντας ενδείξεις για τον καθοριστικό ρόλο που επιτελεί το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας στην διαμόρφωση των οικογενειακών σχέσεων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr