Στάσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών σχετικά με το Διαζύγιο και την Προσαρμογή των Παιδιών Χωρισμένων Γονέων

Χρυσή Χατζηχρήστου, Αικατερίνη Γκαρή, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Βασιλική Καρίτσα, Αγορίτσα Τσιόβουλου, Παναγιώτης Γιαβρίμης

Περίληψη


Η παρούσα έρευνα, ως μέρος ευρύτερης μελέτης, διερευνά τις στάσεις και
αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την προσαρμογή των παιδιών μετά το
χωρισμό των γονέων τους, τις δυσκολίες των διαζευγμένων μητέρων και το ρόλο των «σημαντικών άλλων» στην προσαρμογή των παιδιών χωρισμένων γονέων.
234 εκπαιδευτικοί (172 Α΄βάθμιας, 62 Β΄βάθμιας εκπαίδευσης) από σχολεία
κυρίως του νομού Αττικής και άλλων νομών της Ελλάδας συμπλήρωσαν
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε στο Κέντρο Έρευνας και
Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Τα ευρήματα δείχνουν γενικότερα θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με το διαζύγιο, ειδικά σε περιπτώσεις έντονων ενδοοικογενειακών
συγκρούσεων, ενώ φαίνεται να θεωρούν το ρόλο τους πολύ σημαντικό για την υποστήριξη των μαθητών μετά το χωρισμό των γονέων, μολονότι δεν θεωρούν ότι διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση γι’ αυτό. Οι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας και όσοι ζουν σε επαρχιακές πόλεις φαίνεται να αναγνωρίζουν περισσότερο την ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά διαζευγμένων γονέων, απ’ ό,τι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί και όσοι ζουν στην Αθήνα. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δείχνουν να τοποθετούνται γενικά προς το διαζύγιο περισσότερο θετικά, σε σύγκριση με τους άντρες. Τα αποτελέσματα αυτά συζητούνται ως προς τη σημασία που έχουν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή αποτελεσματικών ψυχοκοινωνικών παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον.

Λέξεις-κλειδιά: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για το διαζύγιο, Στάσεις εκπαιδευτικών για το διαζύγιο, Προσαρμογή παιδιών μετά το χωρισμό των γονέων, Προβλήματα χωρισμένων γυναικών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr