Η διάσταση της οικονομικής πολιτικής στην αλληλογραφία μεταξύ των David Hume και Adam Smith

Γιώργος Ξυράφας

Περίληψη


Ο David Hume και ο Adam Smith,στυλοβάτες του σκωτικού διαφωτισμού, σηματοδότησαν το λυκαυγές της οικονομικής επιστήμης. Μέρος του πολυσχιδούς ενδιαφέροντος των δύο φιλοσόφων για κάθε πτυχή των οικονομικών φαινομένων ήταν και η σύνδεση των πορισμάτων τους με τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής. Η ορθολογική ρύθμιση της σύνδεσης αυτής, όπως διαφαίνεται από την εργογραφία των Hume και Smith, δεν παρεκβαίνει από το πλαίσιο του κύριου επιστημολογικού διαχωρισμού του δέοντος από το είναι.
Η παρούσα εργασία θέτει στο επίκεντρο τη διαλεκτική που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δεοντολογικές προσεγγίσεις της οικονομικής πολιτικής των David Hume και Adam Smith, με βάση τη μελέτη των επιστολών που αντήλλαξαν οι δύο άντρες από το 1752 έως το 1776.Αν και το εύρος της καθεαυτής οικονομικής σημασίας των επιστολών αυτών είναι συγκριτικά μικρό-σε σχέση με την πανθομολογούμενη αμοιβαία εκτίμηση των δύο ανδρών-δεν λείπουν σημεία που έχουν αρκετό ενδιαφέρον για την εφαρμοσμένη πολιτική οικονομία εν γένει· χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιστολή της 1ης Απριλίου 1776 στην οποία ο Hume κάνει ορισμένες παρατηρήσεις για τη θεωρία προσόδου του Smith.
Μέσα από τις 56 επιστολές που αντήλλαξαν οι Hume και Smith προκύπτουν επίσης αρκετά στοιχεία για την εκάστοτε κοινωνική και οικονομική οργάνωση, καθώς επίσης και για τις οικονομικές επιπτώσεις υφιστάμενων πρακτικών και πολιτικών τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ήσσονος σημασίας: Η περικειμενική οπτική της ανάλυσης που επιχειρείται επιδιώκει να φωτίσει λεπτά σημεία της σκέψης των δύο κορυφαίων διανοητών αναφορικά με το οικονομικό γίγνεσθαι της εποχής.

Λέξεις Κλειδιά: Adam Smith,David Hume,αλληλογραφία.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr