Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των τραπεζών στην ελληνική κρίση

Ιωάννης Τσαμουργκέλης, Νίκος Παπαδόπουλος

Περίληψη


Το ευρωπαϊκό νομισματικό πλαίσιο και η ολιγοπωλιακή δομή του ελληνικού
τραπεζοκεντρικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μεταφέρουν τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος στις τράπεζες που μετά το 2000, οδήγησαν σε
υπερβάλλουσα ρευστότητα και αξία περιουσιακών στοιχείων με
πολλαπλασιαστικούς μηχανισμούς τα σύμφωνα επαναγοράς (repos), τις
τιτλοποιήσεις και τη χρηματοδότηση παραοικονομικών δραστηριοτήτων. Στην
εκδήλωση της κρίσης, οι τράπεζες επέλεξαν τη χρηματοδότηση του δημόσιου
εκτιθέμενες στον κίνδυνο δημοσιονομικής εκτροπής που συνδυαζόμενη με την περιστολή της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα και την αύξηση των επιτοκίων διαμόρφωσαν ισχυρούς πιστωτικούς περιορισμούς. Στην δυναμική των περιορισμών ρευστότητας συνέτεινε η απρονοησία στη λήψη επαρκών
προβλέψεων. Απώλεια εμπιστοσύνης και απόσυρση καταθέσεων επιβεβαίωσαν
την κρίση ρευστότητας χρηματοδότησης, ενώ η μείωση των χορηγήσεων και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επέτειναν την κρίση. Συνεπώς, οι τράπεζες διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο ως αιτία κι παράγοντας εξέλιξης της κρίσης.

Key words: Monetary system, credit rationing, asset price, Greece.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr