Η Συμμετοχή των Εργαζομένων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις: Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού από τη σκοπιά της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων

Θεόδωρος Κουτρούκης, Κωνσταντίνος Τερζίδης

Περίληψη


Σύμφωνα με παλιότερες μελέτες η ελληνική εμπειρία εργατικής συμμετοχής δείχνει ότι υπήρξε αξιόλογη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων λειτουργών των εργασιακών σχέσεων στο εγχείρημα προώθησης αντίστοιχων διαδικασιών. Αυτό εξηγεί τον περιορισμένο αριθμό των περιπτώσεων εργατικής συμμετοχής που εμφανίστηκαν στις ελληνικές επιχειρήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Μολαταύτα, κατά την τελευταία δεκαετία επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος στο θέμα της συμμετοχής κυρίως στις θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών εταιριών, χάρη στην οδηγία για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας (ΕΣΕ). Αυτή η εργασία εξετάζει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των ΕΣΕ επισκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία και εμπλουτίζοντάς την με νέα ερευνητικά δεδομένα από την οπτική γωνία της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.  Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι υπάρχουν μερικές καλές πρακτικές στα ΕΣΕ, που συνδέονται με ορισμένους προσδιοριστικούς παράγοντες αναφορικά με τη φύση των πολυεθνικών εταιριών καθώς και τη δομή της εργατικής αντιπροσώπευσης.  

 

Λέξεις κλειδιά: εργασιακές σχέσεις, ΕΣΕ, ΠΕΕ, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr