Διερευνώντας τις διεργασίες νομοθέτησης και εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στο ελληνικό Πανεπιστήμιο

Άγγελος Καβασακάλης, Γιώργος Σταμέλος

Περίληψη


Το παρόν κείμενο θέτει ως στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης ως θεσμοποιημένου μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας του ελληνικού Πανεπιστημίου. Τα θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων αντλούνται από την εργασία των Sabatier και Jenkins-Smith γνωστή ως «Advocacy Coalition Framework». Σε αυτό το πλαίσιο το ελληνικό πανεπιστήμιο νοείται ως υποσύστημα πολιτικής εντός του οποίου δρώντες δημιουργούν συνασπισμούs δικτύων για την υπεράσπιση μίας πολιτικής. Για την παραγωγή δεδομένων αφενός πραγματοποιήθηκαν 35 ημιδομημένες συνεντεύξεις δρώντων-κλειδιά του υποσυστήματος, αφετέρου αναλύθηκαν επίσημα κείμενα πολιτικής των δικτύων και κείμενα πολιτικής σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές διασφάλισης της ποιότητας των πανεπιστημίων.

 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, πανεπιστήμιο, διασφάλιση ποιότητας, Advocacy Coalition Framework (ACF)


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr