Η ιεράρχηση των επαγγελματικών στόχων του Έλληνα εκπαιδευτικού: Εμπειρική προσέγγιση

Αντώνης Παπαοικονόμου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των επαγγελματικών στόχων του Έλληνα εκπαιδευτικού στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Στην αρχή γίνεται μια προσπάθεια σκιαγράφησης της ταυτότητας ρόλου του εκπαιδευτικού όπως επίσης και του επαγγελματισμού του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα σε 720 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη θετικού συναδερφικού κλίματος, τη διοικητική άνοδο σε θέσεις ευθύνης, την απόκτηση υψηλότερων ακαδημαϊκών προσόντων, την ανάπτυξη θετικής σχέσης με τους μαθητές, τη διδασκαλία του αντικειμένου με βάση τα πιο πρόσφατα πορίσματα και την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων των μαθητών. Τέλος, εξετάζεται η σχέση του φύλου στη διαμόρφωση των επαγγελματικών στόχων του εκπαιδευτικού.                           

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικός, επαγγελματισμός, ταυτότητα, σταδιοδρομία


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr