Φιλελεύθερη αυτονομία και εκπαίδευση του πολίτη: Διαστάσεις της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης

Βασιλική Σιούφα

Περίληψη


Το άρθρο αποτελεί κριτική επισκόπηση της διαμάχης μεταξύ περιεκτικού και πολιτικού φιλελευθερισμού, όσον αφορά το ρόλο της αυτονομίας στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι απόψεις των S. Macedo, A. Gutmann, W. Galston και W. Kymlicka. Το άρθρο υπερασπίζεται μια αντίληψη της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης που σέβεται τις πολιτισμικές παραδόσεις, τα ατομικά δικαιώματα και την αυτονομία. Επιπλέον, συνδέει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση με την εκπαίδευση του πολίτη, η οποία θέτει την αυτονομία στο κέντρο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που αναπτύσσει τη δημοκρατία, το διάλογο και τη συμμετοχή.

 

Λέξεις κλειδιά: Αυτονομία, Πολυπολιτισμική εκπαίδευση, Ανεκτικότητα, Εκπαίδευση του πολίτη


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr