Η Κριτική Σκέψη του J. Habermas για τις Μορφές της Σύγχρονης Κοινωνίας

Γεώργιος Ε. Σκουλάς

Περίληψη


Το θέμα που πραγματεύεται το άρθρο αυτό στην ουσία, είναι να μελετήσει τη στάση και συμπεριφορά του θεωρητικού της δεύτερης γενιάς της κριτικής θεωρίας Γιόργκεν Χάμπερμας καθώς και τη συμβολή του στην κοινωνική και πολιτική σκέψη για το σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή, να διερευνήσει την αφετηρία και τον τρόπο για το πώς ο θεωρητικός της Σχολής της Φρανκφούρτης παίρνει τη σκυτάλη της διεύθυνσης της κριτικής θεωρίας και αν συγκλίνει με τους προηγούμενους θεωρητικούς. Αν όχι, τι νέο έχει να προσθέσει και σε ποιον τομέα ή πεδίο. Έμφαση δίδεται αυστηρά στη συγκριτική κριτική ανάλυση του διανοητή της κριτικής θεωρίας για τις κοινωνίες στην μεταπολεμική περίοδο τόσο εκείνων με το δυτικό δημοκρατικό μοντέλο του καπιταλιστικού σχηματισμού, όσο και των άλλων με το ανατολικό κοινωνικό πρότυπο του σοσιαλιστικού σχηματισμού. Μέσω αυτής της κριτικής θα διεισδύσει σε έναν προβληματισμό για να κρίνει με τη γνώση του σήμερα την κοινωνική πραγματικότητα σε δύο κύρια πεδία ή κατευθύνσεις. Στο πρώτο πεδίο, διευρύνει την κριτική του στις παραπάνω κοινωνίες επισημαίνοντας την αρνητική εξέλιξη που αυτές επιδεικνύουν. Στο δεύτερο πεδίο, κρίνει με τη γνώση του σήμερα και με τα νέα θεωρητικά εργαλεία τον μαρξισμό και την επικοινωνία. Απώτερος στόχος μας τελικά είναι να αναδείξουμε με την ανάλυση αυτή αν με τη διαφοροποίησή του από τους προηγούμενους στοχαστές της σχολής έχει ενισχύσει στην πραγματικότητα την κριτική θεωρία ή την πολιτική φιλοσοφική σκέψη και σε ποιο βαθμό;           

 

Λέξεις Κλειδιά: βιόκοσμος, επικοινωνιακή θεωρία, πραγμοποίηση, χειραφέτηση, γνώση.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr