Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ NORTBERT ELIAS ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (J. FOULKES AND F. DALAL)

Νικόλαος Κατριβέσης, Κώστας Μωρόγιαννης

Περίληψη


Η προσέγγιση του N.Elias επηρέασε την ομαδική αναλυτική θεωρία, επειδή εμπλούτισε και ανανέωσε βασικές θέσεις της ορθόδοξης ψυχανάλυσης.  Η ενοποιητική θεωρία του για τη σχέση ατόμου-κοινωνίας καθορίζει και τον κοινωνικό χαρακτήρα της σκέψης, του υπερεγώ, του «εγώ» και του «έμφυτου».

Η ψυχαναλυτική αντίληψη του χάσματος ανάμεσα στο «εσωτερικό» και το «εξωτερικό» δε γίνεται αποδεκτή στη θεωρία  των συμβόλων του Εlias που υποστηρίζει ότι η ύπαρξη είναι αλληλεξάρτηση.  Ακόμη, η αναγωγή της ατομικής ταυτότητας στα εσωτερικά στοιχεία του ατόμου αμφισβητείται από τη θέση του Elias, που την αποδίδει στην ιστορική διαδικασία της κοινωνικής ένταξης.

Τέλος, στις νεώτερες απόψεις της ομαδικής αναλυτικής θεωρίας, ταυτίζεται η έννοια του ασυνείδητου με την έννοια της ιδεολογίας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον Ελίας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr