ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Βενετία Καπαχτσή, Δόμνα Μίκα Κακανά

Περίληψη


Με τη χρήση ερευνητικού εργαλείου φιλικό στο χρήστη και κατασκευασμένο για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, επιχειρήθηκε συλλογική αυτοαξιολόγηση, μια διαδικασία συλλογής  πληροφοριών από τα υποσυστήματα του σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), σε δυο σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. Θεσσαλονίκης, ως αφετηρία μιας ευρύτερης αναπτυξιακής διαδικασίας. Η κλίμακα μέτρησης έχει ικανοποιητικά επίπεδα αξιοπιστίας και  εγκυρότητας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr