Περιθώρια αυτονομίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής: Απόψεις εκπαιδευτικών

Αγγελική Λαζαρίδου, Ζησούλα Αντωνίου

Περίληψη


Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αυτονομία της σχολικής μονάδας και των παραγόντων που συνδέονται με αυτήν. Αν και η αυτονομία ως έννοια δεν είναι άγνωστη στους Έλληνες εκπαιδευτικούς, λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που προτάσουν οι επιταγές της εποχής και οι εξελίξεις στο χώρο της γνώσης και της τεχνολογίας. Αποτελεί, επομένως, ένα πεδίο «αχαρτογράφητο» ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε ενδιαφέρουσες πτυχές του θέματος της αυτονομίας πάνω από όλα, όμως ανέδειξε έναν γενικό προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με τους δεδομένους κλειστούς, και γραφειοκρατικούς του περιορισμούς. Περιορισμός της έρευνας αποτέλεσε το μικρό δείγμα, το οποίο δε μας επιτρέπει γενικεύσεις, παρόλα αυτά, θα μπορούσε η παρούσα έρευνα να αποτελέσει εφαλτήριο άλλων, πιο διευρημένων ερευνών, οι οποίες θα φέρουν στο προσκήνιο το θέμα της αυτονομίας της εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής με σκοπό την αφύπνιση της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των υπευθύνων προς μια αποτελεσματικότερη διοίκηση των σχολικών μας μονάδων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr