Κρίσιμοι παράγοντες επιλογής αντικειμένου σπουδών και αυτοαντίληψη: Η περίπτωση των φοιτητών του ΑΠΘ

Αντώνης Παπαοικονόμου, Μαρία Μπιρμπίλη

Περίληψη


Η εργασία αυτή επιδιώκει να οριοθετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την επιλογή των σπουδών τους. Οι άξονες των ερωτήσεων αφορούσαν λόγους εσωτερικής αυτοπραγμάτωσης, δηλαδή ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών, προσωπικής καλλιέργειας και μόρφωσης, δυνατότητας έκφρασης αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους τους και βελτίωσης της κοινωνίας αλλά και εξωτερικούς λόγους όπως υψηλό εισόδημα, καλές προοπτικές απασχόλησης και δυνατότητες απόκτησης υψηλών κοινωνικών θέσεων. Επιπλέον οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν η συγκεκριμένη επιλογή τους σχετίζεται με μια συγκεκριμένη κλίση που είχαν από τα σχολικά και παιδικά χρόνια. Στα τελικά συμπεράσματα συγκαταλέγεται το γεγονός της μικρής ως ελάχιστης σημασίας της επαγγελματικής αποκατάστασης και του εισοδήματος στην επιλογή των σπουδών τους. Ως κύρια αιτία της εν λόγω επιλογής θεωρήθηκε το ενδιαφέρον για το επιστημονικό αντικείμενο το οποίο φάνηκε και στην προτίμηση της σχολής στο μηχανογραφικό δελτίο. Οι υπόλοιποι εσωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους φοιτητές στην επιλογή τους, όπως η συνεισφορά τους μέσω των σπουδών τους στη βελτίωση της κοινωνίας ή η κλίση τους κατά τα μαθητικά χρόνια, παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr