Στυτικά φάρμακα και πορνογραφικός λόγος. Μια μελέτη για την ηγεμονική αρρενωπότητα

Ευάγγελος Λιότζης

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η συσχέτιση της χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων κατά της στυτικής δυσλειτουργίας και του πορνογραφικού Λόγου με όψεις της κοινωνικής κατασκευής της αρρενωπότητας. Μέσω άτυπης συμμετοχικής παρατήρησης κατά τη διάρκεια εργασίας μαζί με 15 άνδρες ηλικίας 21 έως 43 ετών που έλαβε χώρα σε δυο διαφορετικές περιόδους, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους η εγχάραξη στοιχείων του πορνογραφικού Λόγου στην κυρίαρχη κουλτούρα συμβάλλει σε μια πραγμοποιημένη νοηματοδότηση της σύγχρονης ηγεμονικής αρρενωπότητας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr