Οι διαθέσιμες στρατηγικές προώθησης της επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα

Αναστασία Βλάχου, Παναγιώτα Σταυρούση, Ευδοκία Βασιλού

Περίληψη


Ο κίνδυνος αποκλεισμού των ατόμων με χρόνιες παθήσεις από την απασχόληση εντείνεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, καθιστώντας αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Η παρούσα μελivέτη είναι το αποτέλεσμα μιας ποιοτικής έρευνας με στοιχεία επισκόπησης που είχε ως στόχο την διερεύνηση και καταγραφή των διαθέσιμων στρατηγικών προώθησης της επαγγελματικής (επαν)ένταξης ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπρόσωποι φορέων σχετικών με την απασχόληση και τις χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα. Τα ποιοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με την χρήση της μεθόδου της θεματικής ανάλυσης ενώ οι διαθέσιμες στρατηγικές που προέκυψαν ομαδοποιηθήκαν σε τρεις κατηγορίες: πολιτικές, συστήματα και υπηρεσίες.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr