Βιωσιμότητα της εργασίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής: Η περίπτωση της Ελλάδας

Βαρβάρα Λαλιώτη

Περίληψη


Το άρθρο εστιάζει στη «βιωσιμότητα της εργασίας», έννοια που εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα στο λεξιλόγιο ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών. Βασισμένη σε συνεντεύξεις και την εκτενή εξέταση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, η ανάλυση επικεντρώνεται στη συνοπτική παρουσίαση της συμβολής στην υπό συζήτηση έννοια τεσσάρων συναρτώμενων με αυτή πεδίων πολιτικής: της προστασίας της επαγγελματικής εξέλιξης και απασχόλησης, της προώθησης της υγιεινής και ασφάλειας, της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της δια βίου μάθησης. Παρά την ύπαρξη εργαλείων που συμβάλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της εργασίας στην Ελλάδα, η ύπαρξη αδυναμιών και οι σοβαρές συνέπειες της κρίσης επισκιάζουν τη σχετική συζήτηση.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr