Η νευροψυχολογία της σχολικής θυματοποίησης: Ερευνητικά ευρήματα σχε¬τικά με τις επιπτώσεις της θυματοποιητικής εμπειρίας στη διαμόρφωση του εγκεφάλου.

Ελένη Ανδρέου

Περίληψη


Οί κυριότερες μορφές που μπορεί να πάρει η θυματοποίηση στο χώρο του σχολείου αφορά τις σωματικές επιθέσεις, τη λεκτική βία και την ψυχολογική - συναισθηματική κακοποίηση. Οι συμπεριφορές αυτές κατευθύνονται με σταθερή συχνότητα από τα πιο «δυνατά» παιδιά προς τα πιο «αδύναμα» και βασίζονται στην ύπαρξη πρόθε­σης για πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου στο θύμα. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις της σχο­λικής θυματοποίησης και το ρόλο της θυματοποιητικής εμπειρίας στη διαμόρφωση του εγκεφάλου, καθώς και θέματα που αφορούν την σχετική με τη σχολική θυματοποίηση νευροψυχολογική έρευνα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr