Εγκεφαλική ασυμμετρία και εκπαίδευση.

Φίλιππος Βλάχος, Γεωργία Ανδρέου

Περίληψη


Η μελέτη αυτή επιχειρεί την ανασκόπηση και τη συγκριτική αξιο­λόγηση των νευροβιολογικών ευρημάτων σχετικά με τον εντοπισμό των λειτουργιών του εγκεφάλου και τον ιδιαίτερο καταμερισμό των λειτουργιών αυτών στα δύο ημισφαίρια. Στόχος μας είναι να προ­σπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα ερωτήματα που απασχο­λούν ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με τις επιπτώσεις της έρευνας του εγκεφάλου στην καθημερινή ζωή και στην εκπαίδευση, υπό το φως των καθημερινά αυξανόμενων γνώσεων και πληροφοριών γύρω από το θέμα της εγκεφαλικής ασυμμετρίας. Το άρθρο καταλήγει με τη διαπίστωση ότι ο εγκέφαλος είναι ένα υψηλά ολοκληρωμένο σύ­στημα, του οποίου σπάνια ένα μέρος δουλεύει μεμονωμένα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr