Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης και τα αναλυτικά προγράμματα των Κοινωνικών Σπουδών της Ελλάδας και της Αγγλίας: Η περίπτωση των περιόδων 1982-2005 και 1990-2005 αντίστοιχα.

Γ. Φλουρής, Μ. Ιβριντέλη

Περίληψη


 Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Π.Τ.Ν.) διατυπώ­θηκε το 1983 από τον Howard Gardner, ο οποίος υποστηρίζει τη θέ­ση ότι η νοημοσύνη δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από οκτώ, τουλάχιστον, σχετικά διαφορετικούς τύπους. Για το λόγο αυτό κρί- νεται εξαιρετικά σημαντικό οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σχολείο να καλλιεργούν όλους τους Τ.Ν., προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των μαθητών, και όχι μόνο αυτών που έχουν το πλεονέκτημα να έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθ­μό τη γλωσσική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη, οι οποίες φαί­νεται να κυριαρχούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκο­νται στο σχολείο. Βασισμένοι στην προαναφερθείσα συλλογιστική προβήκαμε στην ανάλυση περιεχομένου των αναλυτικών προγραμ­μάτων των κοινωνικών σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Αγγλίας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr