Η αναπλαισίωση του λόγου της Ιστορίας στο διδακτικό λόγο: σχολιασμός μιας διδακτικής παρέμβασης.

Μ. Ποιμενίδου, Μ. Παπαδοπούλου

Περίληψη


Το άρθρο προσπαθεί να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά του λόγου της Ιστορίας και την σημασία τους στη συγκρότηση του νοήματος. Μέσω της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής, της Θεωρίας των Κειμενικών Ειδών και της κοινωνιολογικής προσέγγισης των παιδαγωγικών πρακτικών σύμφωνα με τον Bernstein, γίνεται ανάλυση λόγου μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε Νηπιαγωγείο με αντικείμενο την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την περίοδο της τουρκοκρατίας. Στο δείγμα που αναλύεται παρατηρούνται τροποποιήσεις του αφηγηματικού λόγου στην Ιστορία τόσο στο επίπεδο του κειμενικού είδους όσο και στις βασικές συμβάσεις της ιστορικής αφήγησης. Αποτέλεσμα των τροποποιήσεων είναι η αλλοίωση του επικοινωνιακού στόχου της δραστηριότητας, η αναπαραγωγή κατεστημένων αντιλήψεων για τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά των λαών, που δεν συνάδουν με την ιστορική επιστήμη και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr