Η τηλεοπτική διαχείριση του πόνου του πολίτη. Το κοινωνικό πλαίσιο της διεκπεραιωτικής λειτουργίας του δημοσιογραφικού λόγου.

Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

Περίληψη


Η παρούσα εργασία επιχειρεί να τεκμηριώσει τη θέση της σταδιακής καθιέρωσης μιας νέας λειτουργίας του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου, η οποία προστίθεται στις ήδη βιβλιογραφικά καταγεγραμμένες. Πρόκειται για τη λεγόμενη «διεκπεραιωτική» λειτουργία, η οποία σχετίζεται με τη διαχείριση του πόνου του πολίτη και στοχεύει στην ικανοποίηση των ατομικών αιτημάτων των τηλεθεατών. Μολονότι από μερίδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας επιχειρείται συστηματικά η καλλιέργεια της εντύπωσης, ότι ένας λόγος, που επικεντρώνεται στον πόνο του πολίτη, είναι ένας ανατροφοδοτούμενος λόγος, απεναντίας, όπως υποστηρίζεται, η διεκπεραιωτική λειτουργία μπορεί να προκαλεί επικίνδυνες στρεβλώσεις στην έννοια της ανατροφοδότησης και να επιφέρει εμπόδια στη διαδικασία του κοινωνικού αυτοκαθορισμού του ατόμου. Στην περίπτωση μάλιστα που το φαινόμενο της τηλεοπτικής διεκπεραίωσης αναπτύσσεται σε βάρος της πληροφοριακής λειτουργίας του δημοσιογραφικού λόγου, ή, υπηρετεί την εντεινόμενη εμπορευματοποίηση του αγαθού της ενημέρωσης, ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπονόμευσης της ουσίας της δημοσιογραφικής επικοινωνίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνικής υπόστασης του αποδέκτη.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr