Θεωρητικές προσεγγίσεις στην διαμόρφωση ενός οργανωτικού μοντέλου αλλαγής στα πλαίσια ενός προγράμματος απο-ιδρυματοποίηση.ς

Στ. Πάρλαλης

Περίληψη


Στη βιβλιογραφία παρατηρήθηκε η έλλειψη ενός ολιστικού οργανωτικού μοντέλου αναφορικά με την πραγματοποίηση οργανωτικών αλλαγών σε ένα ίδρυμα για την προστασία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της απο-ιδρυματοποίησης. Διαπιστώθηκε η ανάγκη να υπάρχει ένα ποιο ειδικευμένο μοντέλο, το οποίο να περικλείει τις ιδιαιτερότητες ενός προγράμματος απο-ιδρυματοποίησης. Στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός τέτοιου μοντέλου παρουσιάζονται πολλά εμπόδια. Αυτό το άρθρο κάνει μια περιγραφή των δυσκολιών που ορθώνονται σε ένα τέτοιο εγχείρημα και συντελούν στην καθυστέρηση διαμόρφωσης ενός μοντέλου που θα μπορούσε να προωθήσει την απο-ιδρυματοποίηση. Επίσης, γίνονται προτάσεις αναφορικά με τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για την διαμόρφωση ενός τέτοιου μοντέλου.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr