Η Έννοια της Αλλοτρίωσης και το Ιστορικό Πρόβλημα Επιστημολογίας και Συνείδησης στον Μαρξ.

Γ. Ε. Σκουλάς

Περίληψη


Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να συμβάλλει στη κατανόηση του σοβαρού ζητήματος της αλλοτρίωσης και του ιστορικού προβλήματος επιστημολογίας και συνείδησης μέσω μιας αναλυτικής προσέγγισης της μαρξιστικής και της χεγκελιανής σκέψης. Δηλαδή, να εξετάσει τη μαρξιστική θεωρία της αλλοτρίωσης συγκρίνοντάς την με τη χεγκελιανή αντίληψη. Τέλος, να επικεντρωθεί στην αναζήτηση των πνευματικών διακρίσεων μεταξύ της μαρξιστικής και της χεγκελιανής σκέψης για την έννοια της αλλοτρίωσης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr