Η εξέλιξη των επαγγελμάτων στην Ελλάδα: Συμβολικός έλεγχος και επίπεδο εκπαίδευσης.

Β. Ντακούμης, Κ. Λάμνιας

Περίληψη


Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε, να διερευνήσουμε ορισμένες τάσεις εξέλιξης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς και του επιπέδου εκπαίδευσής του, κατά την περίοδο 1971-2001. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας μελέτης δείχνουν ότι, κατά την περίοδο αυτή, κάνει την εμφάνισή της μια ισχυρή τάση ποσοτικής αύξησης του αριθμού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein, ασκεί επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται πόρους λόγου (επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου), σε σχέση με τα επαγγέλματα, τα οποία χειρίζονται φυσικούς πόρους (επαγγέλματα της παραγωγής). Η τάση αυτή συνδέεται με σημαντικές ανοδικές τάσεις εκπαιδευτικής κινητικότητας. Προμηνύεται έτσι μια περαιτέρω ενίσχυση της δύναμης, που αναμένεται να αποκτήσει η γνώση, ως ρυθμιστικός παράγοντας των κοινωνικών σχέσεων στον 21ο αιώνα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr