Εργασιακή ευελιξία και άτυπη εργασία στη νέα εποχή: χωροκοινωνικές διαστάσεις και πολιτικές επισημάνσεις.

Στ. Γκιάλης

Περίληψη


Η μεταφορντική περίοδος κρίσης και αναδιάρθρωσης χαρακτηρίζεται από ευρεία διάδοση ευέλικτων πρακτικών σε εργασιακό και παραγωγικό επίπεδο, ενώ οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τις αλλαγές στα πρότυπα βιομηχανικής οργάνωσης, τονίζουν τη σημασία της έννοιας «ευελιξία», ως αναλυτικό εργαλείο κατανόησης των σύγχρονων αλλαγών. Στο άρθρο αυτό, επιχειρείται η αποσαφήνιση ορισμένων ερωτημάτων γύρω από την εργασιακή ευελιξία, την άτυπη εργασία και τη μεταξύ τους σχέση. Ακολουθούν κριτικές επισημάνσεις γύρω από την ιστορική διάσταση και τις βασικές μορφές της ευέλικτης και άτυπης εργασίας, παράλληλα με μια αναφορά σε ομάδες του πληθυσμού και στα κίνητρα με τα οποία αυτές εμπλέκονται σε συναφείς μορφές απασχόλησης την πρόσφατη περίοδο. Τέλος, σχολιάζεται η θεωρητική και εμπειρική επάρκεια ορισμένων παραδοχών πάνω στις οποίες εδράζονται οι κυρίαρχες «απορυθμιστικές» πολιτικές που εφαρμόζονται στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, σε μια σειρά χωρών και στην Ελλάδα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr