Φτώχεια, υποβάθμιση των εδαφών και ερημοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Θ. Ιωσηφίδης

Περίληψη


Ο βασικός σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο τις σχέσεις μεταξύ φτώχειας και ερημοποίησης στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το άρθρο θίγει ορισμένες κεντρικές διαστάσεις του προβλήματος της ερημοποίησης στο αναπτυσσόμενο κόσμο και στην συνέχεια διερευνάται η πολυδιάστατη σχέση της φτώχειας με τα προβλήματα της υποβάθμισης των εδαφών και της ερημοποίησης. Η σχέση αυτή αναδεικνύεται καλύτερα μέσα από μια σειρά από συγκεκριμένα παραδείγματα της εμπειρίας μερικών αναπτυσσόμενων χωρών. Τέλος το άρθρο περιλαμβάνει και μια σειρά από προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισης τόσο του φαινομένου της φτώχειας όσο και της ερημοποίησης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr