Κοινωνία των Πολιτών: Η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα.

Α. Φερώνας

Περίληψη


Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η διερεύνηση της έννοιας της «κοινωνίας των πολιτών» και η εξέταση του ρόλου της στη διαμόρφωση των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Η σύντομη κριτική επισκόπηση της ιστορίας και θεωρίας για την κοινωνία των πολιτών αποκαλύπτει ότι η τελευταία αποτελεί μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες έννοιες στις συζητήσεις που διεξάγονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Στο επίπεδο της Ε.Ε., παράλληλα με την πορεία προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, παρατηρείται και μια ταχύτατη ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με την επιρροή τους να εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Η Ελλάδα, συγκρινόμενη με άλλες αναπτυγμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, διαθέτει μια σαφώς λιγότερο αναπτυγμένη κοινωνία πολιτών, τόσο όσον αφορά την ποσοτική διάσταση όσο και την τυπική/θεσμική συγκρότησή της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχουν αποδείξεις για μια ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, με την επιρροή της στη διακυβέρνηση και ευρύτερα στην κοινωνία να αξιολογείται συνολικά ως ασθενής, όχι μόνο όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση πίεσης, αλλά και όσον αφορά το ρόλο της ως φορέα ελέγχου του κράτους και του ιδιωτικού τομέα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr