Η μητροπολιτική κυριαρχία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: μια εμπειρική διερεύνηση.

Π. Αρβανιτίδης, Σ. Παυλέας, Γ. Πετράκος

Περίληψη


Η παρούσα εργασία μελετά την πληθυσμιακή εξέλιξη τεσσάρων μητροπολιτικών κέντρων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Τιράνων, Σόφιας, Σκοπίων, Θεσσαλονίκης) και των αστικών συστημάτων τους, σε μια προσπάθεια προσδιορισμού του ρόλου και της σπουδαιότητας των, αλλά και διερεύνησης των σχέσεων τους με τις άλλες πόλεις και την ενδοχώρα τους. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας πρωτογενή στοιχεία από μια δημοσκόπηση, αναλύονται κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των μητροπόλεων και μελετώνται οι σχέσεις τους με τις άλλες πόλεις. Προκύπτουν τα εξής: Όλα τα εθνικά αστικά συστήματα ακολουθούν το πρότυπο της κυρίαρχης πόλης. Τρεις από τις τέσσερις χώρες παρουσιάζουν τάσεις αστικοποίησης, χαρακτηριζόμενη από μητροπολιτική αποσυγκεντροποίηση. Τα Τίρανα και η Σόφια εντείνουν τη μητροπολιτική τους κυριαρχία, παρά την πληθυσμιακή συρρίκνωση της δεύτερης, ενώ τα Σκόπια και Θεσσαλονίκη αυξάνονται πληθυσμιακά αλλά η κυριαρχία τους φθίνει.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr