Η στάση των Αλβανών Μεταναστών γονέων απέναντι στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Ζητήματα ταυτότητας, γλώσσας και στρατηγικές ενσωμάτωσης.

Δ. Μιχαήλ

Περίληψη


Η παρούσα εργασία εξετάζει τη στάση των Αλβανών μεταναστών γονέων απέναντι στο ελληνικό νηπιαγωγείο, συσχετίζοντας τη στάση τους αυτή με τις προσωπικές τους εμπειρίες από τον κοινωνικό περίγυρο και τον εργασιακό χώρο. Παρουσιάζεται το ζήτημα της διαμόρφωσης ταυτότητας των παιδιών και πώς αυτή συνδέεται με τις εμπειρίες των γονιών τους κατά τη μεταναστευτική διαδικασία. Το θέμα της ενσωμάτωσης των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία εξετάζεται ως μια δυναμική διαδικασία, όπου το ζήτημα της συγκρότησης ταυτότητας συνδέεται με τη σταδιακή υποχώρηση ή και εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας από το σύνολο σχεδόν των παιδιών και από ένα μικρό αριθμό γονέων, ενώ υιοθετούνται στρατηγικές ενσωμάτωσης όπως η μετονομασία και η βάπτιση.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr