Σχολική γνώση και αλλοδαποί μαθητές/τριες: Τα προβλήματα και η δυναμική μιας πολυδιάστατης σχέσης.

Δ. Θωμά

Περίληψη


Το παρόν άρθρο υποστηρίζει ότι η σχέση των αλλοδαπών μαθητών/τριών με τη σχολική γνώση προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό και επηρεάζεται από το γεγονός ότι η παιδαγωγική σχέση χαρακτηρίζεται από ισχυρή περιχάραξη. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι η παιδαγωγική σχέση ελέγχεται πλήρως από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, μέσα στον προβλεπόμενο από τις εκπαιδευτικές αρχές χρόνο, ανεξάρτητα από τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις δυνατότητες παρακολούθησης των αλλοδαπών μαθητών/τριών του. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, αφού ο σχεδιασμός αλλά και ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος δεν λαμβάνει υπόψη του την ύπαρξη του αλλοδαπού ακροατηρίου και σε συνέχεια τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των μαθητών/τριών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr