Σεξουαλικότητα και Βία ανάμεσα σε συνομήλικα παιδιά στο σχολείο.

Γ. Πεχτελίδης

Περίληψη


Κεντρικός στόχος αυτού του άρθρου είναι να διερευνήσει το πώς συνδέεται η μαθητική βία με τη σεξουαλικότητα και τις διαδικασίες συγκρότησης έμφυλων ταυτοτήτων και κατ’ επέκταση με την απώλεια βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων των μαθητών και των μαθητριών που δεν συμμορφώνονται στα κυρίαρχα έμφυλα πρότυπα, όπως παράγονται στο σχολείο. Θεωρώντας ότι το σώμα είναι το βασικό πεδίο όπου ασκούνται οι έμφυλες σχέσεις εξουσίας, εξετάζεται το πώς τα σώματα των παιδιών εμπλέκονται ενεργητικά σε ένα πλέγμα έμφυλων σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο της ανεπίσημης μαθητικής (υπο)κουλτούρας, πώς συμμορφώνονται ή αντιστέκονται στις σεξουαλικές και κοινωνικές απαιτήσεις που επιβάλλονται πάνω τους.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr