Πώς πέρασε η μέρα σου; Χρήση χρόνου σε μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Γ. Βλειώρας

Περίληψη


Στη σχολική ηλικία, τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της υπόλοιπης ζωής. Το τι κάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ενδεικτικό των δεξιοτήτων που είναι πιθανότερο να αναπτύξουν και των προτεραιοτήτων που τίθενται για την ανάπτυξή τους. Η εργασία αυτή διερευνά τις δραστηριότητες μαθητών και μαθητριών Γ’ και Δ’ Δημοτικού (Ν=171) κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας. Μεγάλο μέρος του 24ώρου καταλαμβάνουν δραστηριότητες που έχουν στόχο την πρόσκτηση γνώσης, ενώ λιγότερο χρόνο καταλαμβάνουν ελεύθερες αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους και ενήλικες. Τα ευρήματα αυτά προκαλούν προβληματισμό για τις προσδοκίες μας από τους μαθητές Δημοτικού.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr