Δραματικό παιχνίδι και αναδυόμενος γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Κ. Μιχαλοπούλου

Περίληψη


Η σημασία του δραματικού παιχνιδιού ως διδακτικού εργαλείου για παιδιά προσχολικής ηλικίας και ως υποστηρικτικού μέσου για τις διαδικασίες ανάπτυξης και μάθησης έχει ήδη επισημανθεί από έρευνες. Το παιχνίδι που βασίζεται σε εμπειρίες της καθημερινής ζωής προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για ανάδυση του γραμματισμού των παιδιών. Ο σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε υλικά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παιχνιδιού, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για ανάδυση του γραμματισμού, κρίνεται απαραίτητος. Η παροχή έντυπων υλικών και αυθεντικών πλαισίων στο παιχνίδι, εισάγει τα παιδιά στην κουλτούρα του γραμματισμού, όπου μπορούν να υιοθετήσουν τα πρότυπα λόγου, τους τρόπους αντίληψης και τις πολιτισμικές πρακτικές της εγγράμματης κοινωνίας. Όσον αφορά στο ρόλο του παιδαγωγού, ο ρόλος του είναι να επεκτείνει το παιχνίδι προς την κατεύθυνση που τα παιδιά έχουν επιλέξει, αφήνοντας στα παιδιά περιθώρια να εξερευνούν, να ανακαλύπτουν, να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν, να διορθώνουν και να εδραιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr