Διαπολιτισμικά Λύκεια Θεσσαλονίκης.

Τ. Λιάμπας, Χ. Τουρτούρας

Περίληψη


Η εξέταση βασικών χαρακτηριστικών της σχολικής φοίτησης και σταδιοδρομίας των μαθητών/τριών στα δύο Διαπολιτισμικά Λύκεια του Ν. Θεσ/νίκης (ΔΛ), καθώς και σημαντικών παραγόντων που την επηρεάζουν και επηρεάζονται απ’ αυτή, χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η υλοποίηση ή όχι βασικών αρχών λειτουργίας των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι τα ΔΛ δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία σε βασικές αρχές λειτουργίας τους. Κρίνεται αναγκαίο να γίνουν σημαντικές αλλαγές σε βασικές πλευρές οργάνωσης του εκπαιδευτικού τους έργου.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr