Κοινωνικά διαφοροποιημένες γονεϊκές προσδοκίες και αναπαραστάσεις για τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες του σχολείου.

Ν. Μάνεσης

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετήσει τις αναπαραστάσεις και προσδοκίες των γονέων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Χορηγήσαμε ερωτηματολόγια σε γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στις τάξεις Β, Δ, ΣΤ, του Δημοτικού Σχολείου. Μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε εάν οι γονείς έχουν εντοπίσει ελλείψεις στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους, σε ποια ζητήματα εστιάζουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους, και εάν οι προσδοκίες τους από το σχολείο και το δάσκαλο διαφοροποιούνται με βάση την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκουν.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr