Η «Οικολογία» των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Μια αφήγηση για αυτοκριτική και αναπροσανατολισμό.

Γεώργιος Φλουρής

Περίληψη


Στο άρθρο επιχειρείται, με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι πέντε περίπου χρόνων από την ίδρυσή τους, μια κριτική προσέγγιση της «οικολογίας» των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Π.Τ.) με έμφαση στη διαμόρφωση και στην αναπαραγωγή των σχέσεων εξουσίας-γνώσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ιστορικής μετεξέλιξής τους. Το άρθρο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις πέντε διαστάσεις της οικολογίας των Π.Τ. Το δεύτερο περιλαμβάνει μια «περιοδολόγηση» της εξελικτικής πορείας των Π.Τ. από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα. Ακολουθεί μια κριτική «ανατομία» των Π.Τ με έμφαση στη διαμόρφωση των προγραμμάτων Σπουδών. Το άρθρο ολοκληρώνεται με αναφορά στις προκλήσεις που δημιουργούνται στα Π.Τ, σχετικά με το μεταβαλλόμενο ρόλο του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr