Καθηγητής Πανεπιστημίου: Δυναμικός μετασχηματισμός του ρόλου του στην Ελλάδα.

Παναγιώτης Κιμουρτζής

Περίληψη


Στο άρθρο επιχειρείται μία ανάλυση για τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις που επηρεάζουν το δυναμικό μετασχηματισμό του ακαδημαϊκού επαγγέλματος στην Ελλάδα όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η επέκταση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει διαμορφώσει σημαντικές προκλήσεις, καθώς μετασχημάτισε τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η ακαδημαϊκή «κοινότητα ». Επίσης, η απειλούμενη μείωση των δημοσίων πόρων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα φέρει το ακαδημαϊκό επάγγελμα αντιμέτωπο με νέες και πολλαπλές προκλήσεις. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη παγκοσμιοποίηση, διασυνδεσιμότητα, ταχύτατη ανάπτυξη νέας γνώσης η πρόσβαση στην οποία γίνεται ολοένα και πιο εύκολη, έμφαση στη διεθνοποίηση, πρόταξη των managerial προσεγγίσεων και πρωτοκαθεδρία της λογοδοσίας, το ακαδημαϊκό επάγγελμα επηρεάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι παράγοντες αυτοί πιέζουν για περισσότερη διαφοροποίηση, εξειδίκευση, καθώς και για μείωση της απόστασης μεταξύ ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού χώρου. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το άρθρο επιχειρεί να σκιαγραφήσει τα κύρια χαρακτηριστικά (προφίλ, φόρτος εργασίας, αμοιβές κλπ.) των Ελλήνων πανεπιστημιακών και να αναδείξει τις αλλαγές που έχουν προκύψει στην ακαδημαϊκή και εργασιακή ζωή τους. Πέρα από την «προσαρμογή» στα διεθνή πρότυπα, οι προαναφερθείσες προκλήσεις μπορεί να προκαλέσουν αβεβαιότητες, υποχρεώσεις και φόρτο εργασίας. Θέτουν επομένως ζητήματα για το status των πανεπιστημιακώνσε όρους εισοδήματος, κύρους, κοινωνικής θέσης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr