Πανεπιστήμιο και πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης: Από την ένταση στην κρίση προσπάθεια ανάλυσης.

Γιώργος Σταμέλος

Περίληψη


Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας η εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων έχει διαταραχθεί αρκετές φορές με αφορμή διαφορετικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των κυβερνήσεων της εποχής και τις αντίστοιχες αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Οι πολιτικές αυτές δεν είναι αμιγώς ελληνικές αλλά διαμορφωμένες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την πρόταση ενός αναλυτικού σχήματος για την κατανόηση της υπάρχουσας κρίσης του ελληνικού πανεπιστημίου. Ως εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί η θεωρητική εργασία του Scott (2001) η οποία εντάσσεται στο χώρο των νεοθεσμικών θεωριών των οργανώσεων (neο- institutional organizational theories).


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr