Φοιτητές και διεθνής αγορά πτυχίων (19ος -20ος αιώνες).

Παντελής Κυπριανός

Περίληψη


Αντικείμενο της μελέτης είναι η παράλληλη εξέλιξη του αριθμού των φοιτητών στα δυτικά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, όπως επίσης και του αριθμού των φοιτητών «εξωτερικού », από τις αρχές του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας. Θα επιχειρήσουμε ειδικότερα να εντοπίσουμε τους σταθμούς της εν λόγω εξέλιξης, να κατανοήσουμε τα αίτια των αλλαγών και να δούμε την ελληνική περίπτωση υπό το φως της διεθνούς. Η εργασία συντίθεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνεται διαχρονική εικόνα του αριθμού των φοιτητών διεθνώς και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος εστιάζουμε στη διεθνή αγορά πτυχίων, τις ροές δηλαδή των ξένων φοιτητών στα πανεπιστήμια των χωρών υποδοχής. Από τη συγκριτική μελέτη συνάγεται ότι η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί διαφορετικό βηματισμό από εκείνον των άλλων δυτικών χωρών γεγονός που εξηγεί εν μέρει τον συγκριτικά υψηλό αριθμό φοιτητών εξωτερικού, ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr