Πανεπιστήμιο και ιδεολογία της αγοράς: Η μετεξέλιξη του πανεπιστημίου στη σύγχρονη κοινωνία.

Ιωάννης Πυργιωτάκης

Περίληψη


Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση της διαφοροποίησης του ρόλου των Πανεπιστημίων στη σύγχρονη κοινωνία. Όπως προκύπτει από την προσέγγιση αυτή το σύγχρονο Πανεπιστήμιο φαίνεται να κατευθύνεται σήμερα σε μια πορεία διαφορετική από αυτήν που γνώρισε αρχικά. Για να διαφανεί μάλιστα αυτή η μετάλλαξη επιχειρείται στην αρχή μια αναψηλάφηση της πορείας από την οποία πέρασε ιστορικά το Πανεπιστήμιο και επισημαίνονται κατόπιν οι κυριότερες αλλαγές που παρατηρούνται σήμερα. Προκύπτει έτσι ότι ο ιδεότυπος περί Πανεπιστημίου που καλλιεργήθηκε από τον W. von Humboldt δέχτηκε σοβαρές εξελικτικές επιδράσεις και μεταβλήθηκε δια μέσου των αιώνων, χωρίς όμως να απομακρύνεται από αρχικό ακαδημαϊκό πνεύμα που εισηγήθηκε ο εμπνευστής του W. von Humboldt . Ωστόσο κατά τα τελευταία χρόνια στο μαζικό Πανεπιστήμιο του σύγχρονου κόσμου συντελούνται ουσιώδεις διαφοροποιήσεις, που μεταβάλλουν την αρχική του ταυτότητα. Ο σημερινός «προντουκτιβισμός» και η ανταγωνιστικότητα στηρίζονται κυρίως σε ένα νέο τεχνο-οικονομικό υπόδειγμα, το οποίο με τη σειρά του στηρίζεται στη γνώση, στην ταχύτατη και την άμεση πληροφόρηση και προφανώς στην τεχνολογία. Τα στοιχεία αυτά της σύγχρονης κοινωνίας επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές και στο ρόλο του Πανεπιστημίου και ο αρχικός του ιδεότυπος μεταβάλλεται άρδην. Σκοπός της παρούσας προσέγγισης είναι κυρίως να τονισθεί ότι το Πανεπιστήμιο οφείλει να μην αποβάλει τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα και επισημαίνονται μερικά από τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση για το σκοπό τούτο.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr