Η Ανάπτυξη της Ερευνητικής Σκέψης στον Επιστημονικό Σχεδιασμό Διδακτορικών Διατριβών: Ένας οδηγός για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Γεώργιος Δαμασκηνίδης

Περίληψη


Το άρθρο διερευνά την ερευνητική σκέψη ως το πρώτο στάδιο σύνταξης της ερευνητικής πρότασης για εκπόνηση επιστημονικής έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η έλλειψη μεθόδων ανάπτυξης της ερευνητικής σκέψης είναι τυπικό γνώρισμα ελλιπούς ενασχόλησης με την ερευνητική πρόταση γενικότερα. Για την κάλυψη αυτού του κενού, προσδιορίζεται η έννοια της ερευνητικής σκέψης και καθορίζεται η θέση της στον επιστημονικό σχεδιασμό. Παρουσιάζονται δύο κύρια στάδια ανάπτυξης και η διαδικασία μετάβασης από τον άτυπο χαρακτήρα της ερευνητικής σκέψης στον επιστημονικό λόγο της ερευνητικής πρότασης. Προτείνεται η εξέταση προσθήκης επιμέρους σταδίων και ο σχολιασμός, με εποικοδομητική ανατροφοδότηση, παραδειγμάτων από ερευνητικές σκέψεις. Τέλος, παρουσιάζεται ένας υποδειγματικός ανατροφοδοτικός σχολιασμός διδακτορικής ερευνητικής σκέψης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr