Κοινωνικό Κεφάλαιο: μια Απόπειρα Εννοιολογικής Οριοθέτησης του Όρου.

Ανδρέας Τσούνης, Παύλος Σαράφης

Περίληψη


Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μια πολυσήμαντη έννοια. Εμπεριέχοντας και συμπυκνώνοντας πλήθος οικολογικών παραγόντων, όπως την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή, την εμπιστοσύνη και την αμοιβαιότητα, συνιστά μια ελκυστική σύλληψη, που μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση και ερμηνεία πλήθους συμπεριφορών που επιδρούν στην τροποποίηση δεικτών υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Όντας ωστόσο σχετικά νέα έννοια στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, χρησιμοποιείται με τρόπο μη ενιαίο. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Η πληθώρα των θεωρητικών προσεγγίσεων από τη μια αναδεικνύει και επιβεβαιώνει το γεγονός της σημασίας τόσο της ατομικής, όσο και συλλογικής διάστασης του όρου και από την άλλη φέρνει στο φως σειρά ζητημάτων γύρω από τον τρόπο μέτρησής του. Η προσεκτική μελέτη των ομοιοτήτων και των διαφορών των πολλαπλών και αντικρουόμενων συχνά προσεγγίσεων μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός ενιαίου τρόπου χρήσης και ερμηνείας της έννοιας από την πλευρά των ερευνητών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr