Παιδικοί θάνατοι στα σκιαθίτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: πολιτισμικό πλαίσιο και κοινωνικές πρακτικές.

Μαίρη Μαργαρώνη, Κατερίνα Βούλγαρη

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη εγγράφεται στη θεματική της αναπαράστασης του παιδικού θανάτου στη λογοτεχνία, και συγκεκριμένα στα σκιαθίτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στα εν λόγω διηγήματα εξετάζονται με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου ζητήματα που αφορούν: α. τη σύνδεση του θανάτου με την ασθένεια ή το ατυχές συμβάν (ατύχημα), και κατ’ επέκταση με πτυχές που αφορούν τη λαϊκή ιατρική και τη λαϊκή θρησκεία και β. την ανθρωπολογική προσέγγιση του θανάτου ως τελετουργικού μεταβατικού και μεθοριακού σταδίου από το βασανιστικό εδώ στο λυτρωτικό επέκεινα, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους επι- και μεταθανάτιων τελετουργιών και της καταλυτικής παρουσίας των γυναικών σε αυτές στη σκιαθίτικη κοινωνία και κατ’ επέκταση στην ελληνική επαρχία κατά τα τέλη του 19ου-τις αρχές του 20ού αιώνα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr