Ποιοτική Διερεύνηση των Αιτίων Απώλειας Στέγης σε Άστεγους Παραγωγικής Ηλικίας στην Αθήνα.

Νίκος Κουραχάνης

Περίληψη


Το άρθρο διερευνά με ημι-δομημένες συνεντεύξεις τα αίτια απώλειας στέγης Ελλήνων αστέγων παραγωγικής ηλικίας στην περιοχή της Αθήνας. Έπειτα από την επισκόπηση των κυριότερων παραγόντων που ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων απώλειας στέγης στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας και τα συμπεράσματα. Μέσα από το εμπειρικό σκέλος προκύπτει η επικράτηση δομικών και θεσμικών παραγόντων απώλειας στέγης. Γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης, των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόστηκαν, της επιδείνωσης ακραίων μορφών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και των θεσμικών αναδιαρθρώσεων της κοινωνικής πολιτικής.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr