Άμεση Δημοκρατία: Θεωρητική διερεύνηση των επιπτώσεων στην οικονομία. Προτάσεις για την Ελλάδα.

Nικήτας Γκανάς, Νικόλαος Κυριαζής

Περίληψη


Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  να  οριοθετήσει  τα  ζητήματα  που
άπτονται των διαδικασιών της συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις στην  Ελλάδα  και  την  επίδραση  που  έχει  η  συμμετοχή  αυτή  στο  οικονομικό γίγνεσθαι. Επιπλέον σκιαγραφούνται ερωτήματα που θα μπορούσαν να οριστούν για μελλοντικά δημοψηφίσματα στην Ελλάδα και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους. Αφού αναλύονται οι διαστάσεις της δημοκρατίας -κυρίως της άμεσης-, η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία και στοιχεία άμεσης δημοκρατίας στον σύγχρονο κόσμο με εμβάθυνση στις χώρες της Ελβετίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, εξετάζεται η δυνατότητα υιοθέτησης ισχυρότερων αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση στην Ελλάδα. Θέτονται επίσης κάποια ενδεικτικά ερωτήματα για ενδεχόμενα δημοψηφίσματα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση bottom up διαδικασιών άμεσης δημοκρατίας για να τεθούν θέματα φορολογικών μεταρρυθμίσεων και δημιουργίας ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με σκοπό την μείωση της φοροδιαφυγής,  την  αύξηση  των  κρατικών  εσόδων,  την  τόνωση  της  αγοράς εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr